Streckenvogel
Dokumentation stillgelegter Eisenbahnstrecken
von Dennis Köthur
Sprache: 🇩🇪 🇩🇰 🇫🇷 🇸🇪

Amagerbanen

Eine Übersetzung ins Schwedische von Rolf Schulze

Före detta privatjärnväg i Köpenhamn mellan Amagerbro och Dragör (Danmark)

Att cykla dressin i en storstad –
inget problem med det på den före detta „Amagerbane“. Sedan några få år är det på enstaka dagar mögligt att åka med gamla danska dressiner på den kvarvarande bandelen vid Amagerbron. För trafikdagar se HYPERLINK www.amagerbanensvenner.dk

Den 1200 meter långa bandelen som finns kvar er resten efter Amagerbanan som gick ända fram till Dragör (vid flygplatsen) och som delvis byggdes om till cykelbana i 1997. Planer för den i allt 12 km långa järnvägen fanns redan i 1870talen, men byggandet startade först i 1905 och banan färdigställdes 1907. Redan i 1957 togs ca. 4 km mellan Tömmerup och Dragör-terminalen bort för att expandera flygplatsen. På grund av att fraktkunderna vid banan stängdes eller flyttades särskilt i 1990talen och framför allt pga en bristfällig järnvägsbro stängdes banan i 1995 för allmän trafik och 1997 körde det siste specialtåg. Persontrafiken flyttades bortsett från många specialtåg redan i 1938 helt till bussdrift, men pga ockupationen och den efterföljande rationeringen fanns persontåg igen från 1940 till 1947. Sedan 2007 bruks tracéet på den yttre delen mellan Öresundsvägen och flygplatsen för metroen (Köpenhamns tunnelbana) så att den används till det ursprungliga målet även 100 år efter anläggningen.

Banan som även kallades för „Latrinbanan“ blev känt i 1975 för upptagelsen för „Olsen Banden“ (motsvarande till svenska „Jönssonligan“) och samtidigt övergick ägandet från Amager Jernbane A/S till DSB (Danska statsbanan).

Bilderna upptogs under IG Draisine’s studieresa i sommaren 2017.

Streckenkarte:

Bildergalerie:

← zurück zur Übersicht

Powered by Linux
Page generated: Sun, 05 Dec 2021 06:43:01 +0100